Ráiteas Beartas Teanga – Acmhainní Teoranta – Sainchomhairleacht Digiteach

Ráiteas Beartas Teanga

Ráiteas Beartas Teanga

Aithníonn Acmhainní Teoranta a thábhachtaí is atá sé seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla le freastal go sásúil ar riachtanais na gcustaiméirí go léir.
Cuirfidh Acmhainní Teoranta go leor acmhainní ar fáil le beartas teanga a fheidhmiú d’fhonn seirbhísí a sheachadadh sa dá theanga oifigiúil.
Leis an rún seo tacaíonn an Úinéir le hiarrachtaí le seachadadh seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí na heagraíochta a fheidhmiú sa dá theanga oifigiúla.
Úinéir:
Dáta: 21/06/2022

Language Policy Statement

Acmhainní Teoranta recognizes the importance of delivering services in both Irish and English to adequately meet the needs of its entire customer base.
Acmhainní Teoranta will supply sufficient resources to implement a language policy to delivering services in both official languages.
The Owner through this resolution hereby endorses efforts to implement service delivery in both official languages in all relevant areas related to the organization’s activities.
Owner: 
Date: 21/06/2022