AN 10 LEID IS MÓ ATÁ AGAINN LE FÍSEÁN A DHÉANAMH

Our Top 10 Video Tips

Agus na blianta taithí againn sna meáin dhigiteacha, tá neart foghlamtha againn. Tá taithí againn ar an rud atá le dhéanamh, agus cad atá le sheachaint agus tú ag iarraidh teachtaireacht a thabhairt do do chuid custaiméirí.

Cúpla bliain ó shin, rud ceannródaíoch a bheith ann físeán a dhéanamh chun custaiméirí a mhealladh, ach sa lá atá inniu ann, tá an cineál sin oibre sin le feiceáil fud an bhaill. Má tá tú ag iarraidh insint do dhaoine cad é go díreach a dhéanann do ghnó, ní mór duit físeán a chruthú.

Glacann muid leis go bhfuil neart machnaimh déanta agat ar d’fhíseán féin a léiriú chun an scéal sin a insint, agus tá iriseoireacht shoghluaiste tagtha chun cinn go suntasach le tamall anuas, rud a chiallaíonn go bhfuil trealamh agus bogearraí ar fáil go furasta anois. Tá sé in acmhainn gach duine tabhairt faoi ag an tráth seo.

Mar sin, cén fáth nach ndéanfá d’fhíseán féin gan bacadh le cabhair ghairmiúil? Is é freagra na ceiste ná gur chóir duit. Chuirfeadh sé iontas ort an méid a thig leat a bhaint amach i d’aonar, bunaithe ar an tuiscint atá agat ar do ghnó féin.

Seans go dtiocfadh an pointe go mbeidh cabhair de shaghas éicint uait, agus táimid breá sásta sin a thairiscint. Ach idir an dá linn, seo cúpla leid ar conas tús a chur leis an togra (Beidh ar an laghad trí leid as na deich gcinn seo bunaithe ar fhuaim, ach tá fáth leis…).

  1. Fan le do theachtaireacht. Cuirtear breis agus 300 uair an chloig ar YouTube gach nóiméad. Níl ansin ach ardán amháin, a chruthaíonn an oiread sin éilimh ar inneachar ann féin. Déanta na fírinne, is é YouTube an dara inneall cuardaigh is mó atá ann anois. Má héanann tú físeán agus é a chur in airde, amharcfaidh duine éicint air – ar feadh seal gairid. Bíodh teachtaireacht shoiléir agat, agus cloígh leis.
  2. Lucht Féachana. Ba bhreá linn a rá leat gur féidir físeán a chruthú a thaitneodh le gach uile duine láithreach. Ach ní féidir. Déan cinneadh cé leo atá tú ag caint agus labhair leo. Cé a chuirfeadh spéis sa rud atá á thairiscint agat? Cad eile a spreagann iad? Cé chomh gasta agus is féidir leat iad a n’aird a tharraingt chugat agus a choinneáil?
  3. Is féidir leat, ach ar chóir duit? Is é jab is agat nuair atá cliaint nua os do chomhair don chéad uair riamh a n-aird a tharraingt, a choinneáil, agus iad a mhealladh i dtreo an táirge atá agat. Is féidir le graificí agus eile bheith ina gcuidiú le sin, ach in amannaí is é a laghad is fearr. Má tá barraíocht graificí ag eitilt thart ar an scáileán beidh a n’aird ar gach rud seachas do theachtaireacht. Sin an difear idir rud a dhíol, agus duine a chur ar aghaidh go suíomh eile. Ná bí mar ‘Shiny Powerpoint Guy’, leis an chur i láthair galánta sin nach ndeireann a dhath. Ní maith le héinne an té sin.
  4. Tá Fuaim Tábhachtach. Tá ceamara ag gach duine na laethanta seo. Is breá linn meigiphicteilíní agus an dóigh a thig linn gach gné d’ár saol a roinnt leis an domhain láithreach bonn. Ach tá fáth ann go n-oibríonn raidió gan pictiúir, nuair nach oibríonn clár teilifíse gan fuaim nó níos measa arís, le droch-fhuaim. Smaoinigh ar an dóigh le fuaim a thaifeadadh mar is ceart chun do theachtaireacht a chur trasna.
  5. Las suas é! Níl aon rud níos measa ná físeán maol, leamh, gan soilsiú ceart. Tá tú ag iarraidh domhan thrí thoise (3T) a léiriú ar ardán déthoiseach. Tá beocht uait chun sin a dhéanamh, agus ní mhór duit smaoineamh ar conas leas a bhaint as soilsiú chun an físeán is fearr a bhaint amach. Tá gluaiseacht mar an gcéanna. Má bhogann sé, déan taifead air. Mura mbogann sé, cur brú air go dtí go mbogann sé, agus déan taifead air. Beidh tú buíoch ar ball agus tú sa seomra eagarthóireachta.
Agus leid amháin eile: ‘Bhfuil a fhios agat na daoine sin a fheiceann tú ag taifeadadh ar ghuthán i mód portráide? Cén chruth atá ar an teilifís atá acu, meas tú? Déan taifead cothrom i mód tírdhreacha, agus fanfaidh do lucht féachana leat. Ach amháin más ar Snapchat atá tú. Ach más rud é gur ar Snapchat atá tú, d’éirigh tú as a bheith á léamh seo tamall ó shin…
  6. Choppy-choppy-chop-chop! Is í an eagarthóireacht an chéim dheireanach ar an turas seo, agus ceann de na céimeanna is tábhachtaí. Ní mór duit do scéal a chur in iúl go gonta pras. Is í seo an deis dheireanach a bheidh agat do script a athscríobh, agus bí réidh le glacadh le comhairle dhuine eile. Ní bheidh do lucht féachana leat ach ar feadh seal gairid, agus tá sé tábhachtach a bheith cinnte cad is fiú a rá agus cad nach fiú.
Coinnigh gairid é. Tá sé níos éasca snas a chur ar 90 soicind atá maith, ná ar mhórshaothar cúig bomaite. Bí cinnte go bhfuil do scéal inste agat sula n-éiríonn tú buartha faoin chuma atá air.
  7. Smaoinigh arís ar an fhuaim. Tá neart bogearraí den scoth ann anois le caoi a chur ar dhroch-íomhánna. Tá sé i bhfad níos deacra agus níos costaisí sin a dhéanamh le fuaim. Déan taifead air mar is ceart nó ná bac leis.
  8. Coinnigh an ceamara socair agus cothrom. Ní mór don cheamara a bheith cothrom. Níl tinneas farraige ó éinne atá ag breathnú air. Ceannaigh seastán ceart nó, ar an laghad cur an ceamara ar dhromchla cothrom. Déanann sé sin cúis in amannaí, glac uainne é.
  9. Bí cruthaitheach. Ghlac sé na blianta orainne seo a thuiscint amach agus modh oibre a dhéanamh de. Tarlaíonn botúin (sin an fáth go mbíonn ‘blooper reels’ ann), agus tá muid fós ag foghlaim. Ach, tá sé foghlamtha againn le taithí na mblianta gurb iad seo na botúin is coitianta a dhéantar agus daoine ag tabhairt faoi fhíseán a dhéanamh den chéad uair.
Breathnaigh ar na rialacha seo arís. Déan machnamh orthu. Smaoinigh fúthu. Anois: Gabh amach agus bris iad. Níor tháinig sárshaothar amach riamh as cloí go daingean leis na rialacha.
  10. Ná lig don duine fuaime éirí cruthaítheach. Fuaim arís. De bharr go bhfuil sé tábhachtach. Agus in ainneoin an méid atá díreach ráite againn… Bíonn solas ag taisteal i línte díreacha, agus tá sé réasúnta éasca é a thaifeadadh agus a athrú. Taistealaíonn fuaim i dtonnta. Rud atá i bhfad níos deacra a láimhseáil ó taobh fisice de.
Má tá an t-ádh leat, agus rochtain agat ar duine fuaime a thuigeann conas an jab sin a dhéanamh: Éist leis nó léi. Coinnigh simplí é. Gach seans gur drochsmaoineamh é rud a thaifeadadh i bpluais faoi thalamh…

Tá neart ábhar machnaimh anseo gan amhras. Ach tig leis na rialacha seo cuidiú leat agus tú ag iarraidh rud éicint gairmiúil agus taitneamhach a léiriú.

Sin an fáth go bhfuil muid ag iarraidh go mbeadh siad ar eolas agat. Idir an dá linn, má tá ceist ar bith agat, nó má tá cabhair s’againne uait, is féidir dul i dteagmháil linn, agus pléifidh muid a thuilleadh é!

Déan nasc linn ar facebook, linkedin, nó twitter freisin, agus beidh tú in ann teacht ar aon moltaí nó leideanna eile i dtaobh gach uile gné den saol digiteach!

Acmhainni Teoranta
Post Tags:
Freagra ar bith

Fág freagra