Sainchomhairleacht Digiteach

Is comhlacht físghrafadóireachta tráchtála | Dordáin | Uilemheán | Sainchomhairleachta muid.
Insíonn acmhainní is againne scéal is agatsa don domhain.

Ár Próiséas

Fuaim

Éisteann muid go cruinn le caidé go díreach atá uait.

Físeán

Is féidir le fís lucht féachanna a mhealladh thar aon ní eile.

Craoladh

Ansin, cuidíonn muid leat teachtaireach úr, dearfach, a chur chun tosaigh.

Photography is more than a medium for factual communication of ideas. It is a creative art.

Ansell Adams

Aye. Video Too.

Conchubhair Mac Lochlainn

Cás Staidéir is Againne

Virgin Media

Ar an 1ú Dheireadh Fomhair 2015, phléasc Richard Branson, ceannasaí Virgin Media agus fear ghnó ceannródaíoch, isteach ar sheoladh Virgin Media Ireland san RDS ar arracht bóthair leis an athrú a bhí tagtha ar UPC isteach in Virgin Media a nochtadh.

InspireFest

Is féile aonarach, uathiúil, spreagach í InspireFest a chéiliúrann teicneolaíocht, eolaíocht, dearadh, agus na healaíon mar aon le éagsúlacht agus cuimsiú a chomaid i lár an aonaigh.

WhackPack Furniture

Siar i 2015, tháinig dearthóir óg chugainn agus smaoineamh sách craiceáilte aige. Bhí plean ag Benny Magennis ó WhackPack Furniture an ruaig a chur ar olc an leacphaca faoi dheireadh is faoi dheoidh, agus bhí draíocht Acmhainní Teoranta uaidh, chun é a chur ina chríoch.

Is é post is againne ná breathnú ar an domhain uaidh uillinn iomlán éagsúil.

Seo conas a dhéanann muid é.

Nuacht is Déanaí

6

Gigibheart

De físeán taifeadtha.

4500

Caifé

Caifé ólta go cíocrach.

110

Amharc

Radharcanna seachadtha d'ár gcliaint.

30

Cliaint Sásta

Meangadh Gáire ar éadain ár gcliaint.

Ár gCliaint